Amorfná dýza

Keramická dýza z nitridu bóru sa používa najmä v priemysle amorfných pásov, najmä pri výrobe a aplikácii amorfných širokopásmových pásov s veľmi veľkými rozmermi. Tento druh keramických dýz sa vyrába z kompozitných keramických materiálov z nitridu bóru lisovaním za tepla, keramická dýza BN má kompaktnú a jednotnú štruktúru, ľahko sa spracováva, nereaguje s roztaveným kovom , je odolná proti opotrebovaniu, odolná voči vysokým teplotám, odolná voči oxidácii, má malú tepelnú rozťažnosť a mnoho ďalších výhod.

dýza z nitridu bóru

sk_SKSlovak
Návrat hore