Výhody keramiky s nitridom bóru

Nitrid bóru je syntetický technický keramický materiál, ktorý je dostupný v práškovej, pevnej, aerosólovej a kvapalnej forme. V pevnej forme sa keramika z nitridu bóru dá ľahko obrábať bežnými nástrojmi na obrábanie kovov. Keramika z nitridu bóru má vynikajúce tepelné vlastnosti; vysokú tepelnú vodivosť a vynikajúcu odolnosť voči tepelným šokom. 

Kľúčové vlastnosti nitridu bóru

Vysoká tepelná vodivosť

 Nízka tepelná rozťažnosť

 Dobrá odolnosť voči tepelným šokom

 Vysoký elektrický odpor

 Nízka dielektrická konštanta a stratový tangens

 Mikrovlnná transparentnosť

 Netoxické

 Ľahko opracovateľné - neabrazívne a mazľavé

 Chemicky inertné

 Nevlhne vo väčšine roztavených kovov

sk_SKSlovak
Návrat hore