Pulvermetallurgi BN-munstycke

Pulvermetallurgipulver, svetsmaterial fräsning, finfördelning boronnitridmunstycke låter finfördelningsmediet få hög energi
och hög hastighet, är en av nyckelkomponenterna för stabiliteten i finfördelningsprocessen, bra prestanda BN keramiskt munstycke behöver
uppfylla följande krav:
(1) finfördelningsmediet kan erhållas så mycket som möjligt utloppshastigheten och den erforderliga energin;
(2) se till att finfördelningsmediet och legeringsvätskeflödet har den mest rimliga injektionsvinkeln;
(3) legera vätskeflödet för att skapa maximal turbulens;
(4) arbetsstabiliteten är god, spruthålet är inte lätt att blockera;
(5) lätt att tillverka.
Med hjälp av varmpressningssintringspreparering av hexagonal bornitrid har utmärkt motståndskraft för hög temperaturprestanda, motståndskraft mot metallsmältning och slaggerosion, hög värmeledningsförmåga, hög elektrisk isolering och enkla bearbetningsegenskaper och hög bearbetningsnoggrannhet, låg friktionskoefficient. Bornitridkeramik är ett idealiskt material för legeringspulverflödesmunstycke och flödesledningsrör.

Pulvermetallurgi BN-munstycke

sv_SESwedish
Rulla till toppen