Keramik av bornitrid

Teknik

Varmpressning är ett sätt att tillverka keramiska bornitridprodukter, som är helt täta och i ren enfasform. Varmpressning begränsar storleken och komplexiteten på de former som kan produceras, för att forma dessa används diamantslipning.

1, Sintringsprocessen för BN-keramik utförs under vakuum och inert gasskydd, för att övervinna de tidigare råvarorna vid höga temperaturer är korrosion, alienation, skalningsfenomen, för att säkerställa sintring vid hög temperatur, främjandet med god kemisk stabilitet.
2, under sintringsprocessen antas metoden för tvåvägskompression för att säkerställa konsistensen av den sintrade kroppens bulkdensitet.
3, hela sintringsprocessen för temperatur, tryck och expansion av sintringskroppen, krympning, har förverkligat den automatiska kontrollen och den digitala displayen, så att de fysiska egenskaperna hos bornitridkeramik främjas.

Kontrollera indikatorn för keramik av bornitrid

Keramisk indikator av bornitrid(PDF-fil)

sintringsugn för bornitrid

sv_SESwedish
Rulla till toppen