tillämpning av keramik av bornitrid

Bornitrid kallas ofta för "vit grafit" eftersom det är ett smörjande material med samma platinahexagonala struktur som kolgrafit. Till skillnad från grafit är BN-keramik en mycket bra elektrisk isolator. Bornitridkeramik erbjuder mycket hög värmeledningsförmåga och god motståndskraft mot termisk chock. BN-keramik är stabilt i inerta och reducerande atmosfärer upp till 2000°C, och i oxiderande atmosfärer upp till 850°C.

Elektroniska komponenter - kylflänsar, substrat, spolformar, prototyper

 Bor-dopade wafers vid bearbetning av halvledare av kisel

 Smältdeglar för vakuumsmältning

 CVD deglar

 Förpackning av mikrokretsar

 Mål för sputtering

 Fixturer för tätning, lödning och metallisering med hög precision

 Rör för mikrovågsugn

 Brytringar för horisontella hjul

 Tätningar med låg friktion

 Isolatorer för plasmabågar

 Fixturer och stöd för högtemperaturugnar

sv_SESwedish
Rulla till toppen